INUWA YAHAYA: EYERDE ÜÇ YIL


Ismaila Uba Misilli, Gombe Eyaleti valisinin sözünü tuttuğunu yazıyor

İklimimizde siyasetin ve yönetimin karakteri göz önüne alındığında, bilhassa seçimler esnasında siyasal liderlerin yapmış olduğu açıklamalar yada vaatler mevzusunda halkın alaycı olma eğilimi vardır.

Normal olarak, hükümetlerin manifestolarını yerine getirememesi mevzusunda halkın deneyiminin bir sonucu olarak meşru bir kaygı var. Açıkçası, bu demokraside mühim bir sorundur.

Burada, demokrasinin kendisinin, yalnızca halkın iştirakı kanalıyla değil, bununla birlikte, en yüksek sayıdaki en büyük çıkara hizmet ederek halkın genel mutluluğunu güvence eden sürecinin doğasında bulunan güvenlik valflerini de kullanarak halkın çıkarlarını korumayı amaçlaması dikkate değerdir.

Gombe Eyalet Valisi Muhammadu Inuwa Yahaya görevdeki üçüncü yılını kutlarken, yukarıda belirtilenler kamuyu ilgilendiren konulardır.

Yakın geçmişten değişik olarak, Inuwa Yahaya liderliğindeki hükümetin kampanya vaatlerine oldukça fazla bağlılık gösterdiği ve insanların hayatında büyük bir fark yarattığı mevzusunda hem vatandaşlar hem de dışarıdakiler içinde bir düşünce birliği var.

Bundan dolayı, bu aşamada Vali Inuwa Yahaya’nın (Dan Majen Gombe) vekilliğini sorgulayarak ve bilhassa partisinin Tüm İlericiler Kongresi’nin biletini başarı göstermiş bir halde güvence altına almış olduğu ikinci dönem teklifi bağlamında, ortak bir kamu yararı amacına ulaşmaktadır. AKP). İlk dönemindeki başarılarının ödülü olarak, inşaAllah kazanmaya hazır olduğu oldukça mühim bir seçimdir.

Gombe’de şimdiye kadar görülen şey, Vali Inuwa Yahaya’nın geniş bir vizyonla iyi hazırlanmış olarak göreve geldiği ve liderliğinin özüne odaklandığı ve eyaletteki kalkınma mevzularını iyi anladığı gerçeğidir.

Ek olarak, onun düşünce yüklü liderliğini ve metodolojisini, hem kamu hem de hususi sektördeki çeşitli deneyimlerini Midas dokunuşlu bir adam olarak özetleyen net bir süreç bulunduğunu da biliyoruz. Bundan dolayı, hükümetin son üç yıldaki belirgin başarısı, insanlara bağlılıkla hizmet etmeye kesin ve kalıcı bir miras bırakma mevzusunda ciddi olan eksiksiz liderliğin bir özelliğidir.

Bundan dolayı, 2019’daki açılış töreninde oy toplamak için ziyaret etmiş olduğu 114 seçim koğuşunun ve 400’ün üstünde topluluğa verdiği tüm kampanya vaatlerini yerine getireceğini ve manifestosunda yer almış olduğu benzer biçimde, hakikaten ciddiydi. Şimdi bir sözünün eri biri olarak haklı çıktı.

Muhteşem hal ilanının benzer performansla sıhhat üstündeki tesir ve kapsamı dikkate alan bir devrime yol açmış olduğu eğitimden, Gombe Eyaletini birkaç çağdaş yolla açan stratejik altyapıya ve Gombe Bölgesel Su temini kanalıyla su sağlanmasının ana mevzusuna kadar. şema, insanoğlu yeni bir gerçeklik duygusu hissediyorlar.

Devletin 11 mahalli yönetim bölgesinin her birinde minimum 100 kilometre yol yapımını hedefleyen 11-100 Ağı kapsamında eğitimde meydana gelen 200’den fazla ana para projesi, 230’dan fazla sıhhat sektörü ve 400 kilometreden fazla yol ile, Savannah’daki Mücevher, 2019’daki devralınan duruma kıyasla eleştiri gelişme endeksinde çok büyük bir halde değişti.

Görevi üstlendiğinde mühim sektörü yenileyerek geçmişten kopma sözü vermiş olan Vali Inuwa’nın büyük bir ilgisi olduğundan, eğitimdeki devrimin burada uygun bir halde bağlam içine alınması icap ettiğini düşünüyorum. Yönetim tarafınca atılan ilk büyük adım, 156 okulda 1000’den fazla sınıf, 30.000’den fazla sınıf mobilyası, spor tesisi, su, sanitasyon ve hijyen altyapısı, laboratuvar ekipmanları ve öteki öğretim materyalleri. Burada dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan nokta, 350.000’den fazla okula gitmeyen çocuğun sokaklardan temizlenmesi ve yenilikçi Hepimiz İçin Daha İyi Eğitim ve Hizmet Sunumu projesi (BESDA) tarafınca yürütülen 700’den fazla yaygın kız evladı ve Almajiri tahsil merkezinin kurulmasıdır. ).GGSSS Doma, GSSS Gombe, GSSS Kaltungo, GSS Dukku ve GCSS Dadin Kowa benzer biçimde beş eski ortaokulu nitel eğitim sağlamak için hususi okullar olarak belirleme fikri, tıpkı Kwami’de Öğretmen Kaynak Merkezi’nin kurulması benzer biçimde ileriye dönüktür. hükümetin niteliksel öğrenme vizyonu için eleştiri olduklarından, yalnızca öğretmenlerimizin mesleki gelişimini iyileştirmek.

Benzer şekilde, eyaletteki 114 koğuşun her birinde bir birinci basamak sıhhat merkezi, sıhhatli yaşam için esastır ve aslına bakarsak sağlığın mühim bir unsur olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SKH’ler) temelidir. Evet, Devlet İhtisas Hastanesi’nin, mezun doktorların yetişim eğitimini de kolaylaştıran standart bir üçüncü basamak hastaneye yükseltilmesi, artık eyaletteki hekim sayısını artırıyor. Devlet uzmanlık hastanesinin röntgen ve ultrason cihazları, EKG, Eko, Endoskopi benzer biçimde noksan olan ilgili ekipmanlarının kurulumu ve geçmiş yönetimin inşa ettirdiği sadece donanımız bırakılan diyaliz merkezinin donatılması dahil olmak suretiyle devlet uzmanlık hastanesinin modernizasyonuna girişti. Buna ek olarak, üç senatoryal bölgenin her birinde bir genel hastane, halka uzmanlık hizmetleri sunmak ve devlet uzmanlık hastanesi üstündeki yükü azaltmak için iyileştirilmektedir.

Arkasından, çiftçilere zamanında gübre, fide ve öteki girdilerin yanı sıra kredilerin sağlanması, kooperatiflerin tekrardan etkinleştirilmesi ve hayvancılığın geliştirilmesi kanalıyla ekonomik dayanağımız olan tarıma verilen büyük destek, toplu olarak sosyo-ekonomik kalkınmayı artırdı. Gombe Goes Green ve öteki çevre dostu politikalar istenen hedeflere ulaşırken, Dadin Kowa’daki Muhammadu Buhari Sanayi Parkı, Gombe Eyaletindeki endüstriyel kalkış için kilit bir platformdur.

Bu başarıların, diğerlerinin yanı sıra, hükümetin önceki yönetimden devraldığı zayıflıklara karşın, bilhassa bahşiş ve emekli maaşlarındaki birçok gecikmeye ek olarak 120 milyar N’nin üstündeki borç profilinde kaydedildiği belirtilmelidir.

Bununla beraber, borçların ve çeşitli mali yükümlülüklerin çoğunun, küresel ekonomiyi eşit derecede hisseden ulusal ekonominin ayrılmaz bir parçası olarak mahalli ekonomimizde birlikte rol alan kesintilerle beraber, Coronavirüs benzer biçimde aradan geçen korkulu bir felaketin ortasında bile büyük seviyede ele alınmış olması sevindiricidir. ölümcül virüsün şoku.

Devlet üç yılını doldururken Vali Inuwa Yahaya’nın başarılarını sorgularken vurgulanması ihtiyaç duyulan kilit bir unsur, çeşitli yenilikler yaratan ve daha fazlasını sunmak için yönetişim sistemini güçlendiren bir adım olan yönetim tarafınca kurumsal reformların stratejik olarak uygulanmasıdır. politikalar ve programlar üstünde etkin bir halde Çeşitli Federal MDA’lar, stratejik kurumlar ve doğru temettüler veren STK’lar ile ortaklıklar fikri buna müttefiktir.

Ek olarak, reformun mühim bir ayağı, iyi yönetişimi mümkün kılan şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlamlaştırılmasıdır. Devlet için sürdürülebilir kalkınma arayışının, o zamandan beri devletin orta vadeli ve senelik bütçe süreçlerinin temelini oluşturan 10 senelik Gombe Eyalet Kalkınma Planı’nda (DEVACOM) iyi mi yapılandırıldığı açıkça görülmektedir.

Devletin, Cumhurbaşkanlığı İş Ortamı Kolaylaştırıcı Konseyi’nin onayladığı benzer biçimde, yalnızca iş yapma kolaylığı açısından en iyi devlet olma statüsünü kazanması değil, bununla birlikte reformun milyonlarca ABD Doları tutarında bir ödül alması da geniş kapsamlı reformların bir işlevidir. Dünya Bankası’ndan.

Hükümet aygıtında genel bir yenilenme var ve bu, hükümetin her düzeydeki verimli performansının durumunu topluca etkiledi. Genel olarak, Vali Inuwa Yahaya’nın nezaretinde olan Gombe Eyaleti hükümetinin saat üçte damgasını vuran özelliği, halkımızın geçmişteki fena yönetimin boyunduruğundan gerçekçi bir halde kurtulması, halkın hakikaten ilkin geldiği ve barışçıl ve daha kapsayıcı bir ortamda hakikaten demokratik bir ortam kurmasıdır. tavır. Tamamımız bir başarı parıltısı görebiliriz.

Misilli Genel Müdür (Basın İşleri) Hükümet Konağı, Gombe

Yoruma kapalı.