OSHA’nın Isı Hastalığı Ulusal Vurgu Programı ve İşverenler Üstündeki Tesiri | oduncu testere


Bu yazı, yeni çabalara ve bunların işverenleri iyi mi etkileyeceğine ilişkin bir genel bakış sunmaktadır.

Yeni programda neler var?

Federal OSHA’nın aslına bakarsan evvel mevcud bir ısı hastalığı önleme kampanyası vardı. Yeni düzenleme çabası, 2021 yılının Ekim ayında, tavsiye edilen kaide koymanın evvel bildirilmesiyle başladı. Ulusal vurgu programını oluşturan yönerge 8 Nisan 2022’de gösterildi.

Bu üç unsur, OSHA’nın, devam eden kampanyanın lüzumlu 90 günlük toplumsal yardım çabası olarak hizmet ettiğini belirterek lüzumlu erişim süresini atlarken, genel vazife maddesi kapsamında Ulusal Vurgu Programı’nın (NEP) derhal uygulanmasına izin vererek birbirine bağlanır. Taburenin üçüncü ayağı ise, yayım sürecinden geçmiş olduğu varsayılarak yönetmelik olacaktır.

Yeni düzenleme, Federal OSHA’nın başlangıçta yapması gerektiği benzer biçimde genel vazife maddesine güvenmek yerine belirli düzenleme unsurlarını uygulamasına izin verecek. Öngörü durumunda bir yorum olarak kabul edilebilecek bir halde, NEP, görevli memurları bir işverendeki ısı hastalığını önleme programının yazılı olup olmadığını düşünmeye teşvik eder. Şu anda belirli bir federal düzenleme tarafınca yazılı bir program lüzumlu değildir.

Üç unsurdan işverenlerin karşılaşmış olduğu en acil güçlük, vurgu programının kendisidir. Programın odak noktası, OSHA’nın işçiler içinde ısıya bağlı hastalıklara yakalanma olasılığının en yüksek olduğuna inanılmış olduğu endüstriler olacak. California, Washington, Minnesota ve Oregon benzer biçimde halihazırda kendi düzenlemeleri yada acil durum düzenlemeleri olan eyaletlerde, eyalet düzenlemesi daima hem iç hem de dış ısıyı ele almaz. Bu NEP, bu durumların işyerlerini denetleme şeklini genişletmesine niçin olabilecek her iki ısıya maruz kalma biçimini de ele almaktadır. Tavsiye edilen düzenleme, bu eyaletlerde yürürlükte olan planları ve bunların neleri kapsayıp kapsamadıklarını ana hatlarıyla belirtir. Tablo II, D.1’e bakınız.

Federal OSHA, eyalet planı devletlerinin NEP’i benimsemesini koşul koşmuyor, sadece onları bunu halletmeye şiddetle teşvik ediyor. Bununla beraber, Federal OSHA, eyalet planı devletlerinin NEP’i kabul etme yada benimsememe niyetleriyle 60 gün içinde cevap vermesini koşul koşuyor.

Bu YEP kapsamında ne tür bir işyerinin ziyaret edilmesi daha ihtimaller içindedir?

OSHA bir yakınma alırsa, ısıyla ilgili bir hastalık meydana gelirse herhangi bir işveren ziyaret edilebilirken, ısıyla ilgili bir gözlem OSHA’ya getirilirse yada öteki OSHA uygulama süreçleri için ziyaret ediliyorlarsa, NEP işverenleri Şimal ABD Sanayi Sınıflandırmasına bakılırsa özetlemektedir. Diğerlerine bakılırsa ısıyla ilgili ziyaretler yapma olasılığı daha yüksek olan sistem (NAICS) kodları.

NEP direktifi, işverenlerin ziyaret listesine ekleneceği metodolojiyi ana hatlarıyla belirtir ve halihazırda bir takip ziyareti için programlanmış olabilecek yada geçmişte ısı hastalığı ile ilgili sorunları olan işverenler ve ek olarak bir NAICS gruplandırması benzer biçimde değişkenleri ihtiva eder. bir ziyaret listesinin rastgele oluşturulacağı kodlar. Aşağıdaki sıralama, 2017 kod sürümünden NAICS kodları ile özetlenmiştir.

Aşağıdaki tablolar, randomizasyon sürecine girilecek olan genel sanayi (tablo 1), inşaat (tablo 2) ve potansiyel bölgesel grup eklemelerini (tablo 3) özetlemektedir. Müfettişler sahada olduklarından ve öteki mevzulara odaklanan ziyaretler esnasında ısı hastalığı endişelerini gözlemlediklerini hissettiklerinden, bu işverenlerin NAICS kodundan bağımsız olarak teftiş listesine eklenebileceğini anımsamak önemlidir.

Bu NEP’in hem iç hem de dış mekan maruziyetlerini kapsadığını anımsamak da önemlidir.

Ek A

İşverenler ısı hastalığı ile ilgili ziyaretleri ne süre almayı beklemeli?

Yukarıdaki NAICS kodlarına dayalı olarak programlanmış ziyaretler, Ulusal Hava Durumu Servisi’nin ısı için bir uyarı yada tavsiye bildirdiği günlerde gerçekleşecektir. İşte bu terimler için NEP’in tanımları:

 • Isı Danışmanlığı-Harekete geç! Son aşama tehlikeli ısı koşullarının başlamasından itibaren 12 saat içinde bir Isı Danışmanlığı verilir. Bu Tavsiye Kararının genel kuralı, maksimum ısı indeksi sıcaklığının minimum 2 gün süresince 100°F yada daha yüksek olması ve gece hava sıcaklıklarının 75°F’nin altına düşmemesidir.
 • Aşırı Isı Uyarısı-Harekete geç! Aşırı tehlikeli ısı koşullarının başlamasından itibaren 12 saat içinde bir Aşırı Isı Uyarısı verilir. Bu Uyarı için genel kaide, maksimum ısı indeksi sıcaklığının minimum 2 gün süresince 105°F yada daha yüksek olması ve gece hava sıcaklıklarının 75°F’nin altına düşmemesidir.

Tüm programlı ziyaretlerin bu uyarı ve tavsiye günlerinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği net olmasa da, bazılarının o süre gerçekleşeceğini biliyoruz. Nöbetçi, planınızı çalışırken gözlemleyecek ve ek olarak çalışanlarınızla ısıyla ilgili semptomlar ve planın uygulamaya konulup konulmadığı hakkında görüşecektir.

“Ek olarak, programlanmış denetimler, NWS’nin mahalli bölge için bir ısı uyarısı yada tavsiyesi duyurduğu herhangi bir günde gerçekleşecektir.” -NEP

Ek olarak, NEP belgesinde sahadaki gözlemlere dayalı ziyaretler, sahadan meydana getirilen yönlendirmeler, şikayetler, ciddi yaralanma bildirimlerinin takip edeni ve sıcaklıkla ilgili 300 kayıt girişi için yönergeler bulunmaktadır.

Bu ziyaret türlerinin en azından bir kısmı, sıcak günlerde bulunduğunuz yerde gözlemlenenlerle yada NEP ek G’de belirtilen ısı parametreleri dahilindeki günlerde meydana gelen şikayetlerle ilgili olacaktır.

Uzun ve kısa, planınızın sıcak havalarda yerinde ve kullanımda olması ve sıcak günlerde ve direkt bir sıcak hava vakasının peşinden bir OSHA ziyareti olasılığının artmasını beklemeniz gerektiğidir.

Bir ziyaret esnasında ne bekleyebilirsiniz?

NEP, bilhassa ısıyla ilgili olarak vazife görevlilerinden beklenen faaliyetleri özetlemektedir, sadece bu görevli memurların öteki mevzular hakkında sorular sormasını yada açık görüş doktrinini kullanarak sizinle etkileşime girmesini de beklemelisiniz. Bir çekince görürlerse, ilgili mevzudan bağımsız olarak bu tehlikeyi ele alabilirler.

Isı ile ilgili olarak, aşağıdakiler, saha ziyaretini yürüten görevli memurlara yönerge olarak XII(D)(2) bölümünde NEP’ye dahil edilmiştir.

 1. Isıya bağlı hastalık(lar)ı gösteren herhangi bir giriş için OSHA 300 Günlüklerini ve 301 Vaka Raporlarını inceleyin.
 2. Hastaneye yatışlar gerçekleşmemiş olsa bile, ısı ile ilgili acil servis ziyaretleri ve/yada ambulans nakli ile ilgili kayıtları gözden geçirin, [this may require the use of a Medical Access Order].
 3. Baş ağrısı, baş dönmesi, bayılma, dehidrasyon yada hem yeni çalışanlar hem de kısa sürede işe dönen çalışanlar da dahil olmak suretiyle ısıyla ilgili hastalıkları gösterebilecek öteki durumlar için işçilerle görüşün.
 4. İşverenin ısıya maruz kalmaya yönelik bir ısı hastalığı ve yaralanma programı olup olmadığını belirleyin ve aşağıdakileri göz önünde bulundurun:
  • Yazılı bir program var mı?
  • İşveren, emek verme sahasındaki ortam sıcaklığını/sıcaklıklarını ve emek verme düzeylerini iyi mi izledi?
  • Çalışanların kolayca erişebileceği sınırsız soğuk su var mıydı?
  • İşveren hidrasyon için ek molalar istedi mi?
  • Planlanmış dinlenme molaları var mıydı?
  • Gölgeli bir alana erişim var mıydı?
  • İşveren, yeni ve geri dönen işçilerin alışması için süre verdi mi?
  • Sıcak günlerde bir “dost” sistemi var mıydı?
  • Isı maruziyetini sınırlamak için yönetimsel kontroller (daha erken başlama saatleri ve çalışan/iş rotasyonu) kullanıldı mı?
  • İşveren, ısı hastalığı emareleri, emare ve semptomların iyi mi bildirileceği, ilk yardım, acil durum mensubu ile iyi mi kontakt kurulacağı, korunma ve hidrasyonun önemi mevzusunda eğitim verdi mi?
 5. Aşağıdakiler dahil, ısıyla ilgili tehlikelerle ilgili koşulları belgeleyin:
 • O güne ilişkin ısı endeksi ve ek hava durumu verileri, mesela, NWS’den gelen ısı ikazları, OSHA-NIOSH Isı Güvenliği Aracı Uygulamasından alınan veriler, bir cep telefonuna yada tablete ekran görüntüsü kaydedilir. Ek bilgilere yada iç mekan ısı araştırmalarına gerekseme duyulabilir
 • Aşağıdakiler dahil, mevcut koşulları ve olayın meydana geldiği andaki koşulları (programlanmamış denetimler için) gözlemleyin ve belgeleyin:
  • Gözlemlenen rüzgar hızı
  • Bağıl rutubet
  • İşyerinde ve gölgeli dinlenme alanında kuru termometre sıcaklığı
  • İşyerinde yaş termometre sıcaklığı (ekipmanın kullanımdan ilkin uygun şekilde kalibre edildiğinden güvenilir olun)
  • Bulut örtüsü (bulut yok, %25, %50, %75, %100)
  • Önceki günlerde herhangi bir ısı uyarısı, uyarısı yada uyarısının varlığı.

6. Isı ile ilgili tehlikelerle ilgili faaliyetleri tanımlayın. Bunlar aşağıdakileri içerebilir, sadece bunlarla sınırı olan değildir:

 • Isıya bağlı ihtimaller içinde hastalık kaynakları (mesela, direkt güneş ışığı altında, sıcak bir araçta yada sıcak hava bulunan, gaz motoru, fırın, kazan yada buğu hatlarının yakınında çalışmak)
 • Kişisel koruyucu ekipman dahil ağır yada hacimli elbise yada ekipman kullanımı
 • Çalışanlar tarafınca meydana gelen iş görevlerinin türlerini ve bu faaliyetlerin orta, ağır yada oldukca ağır iş olarak kategorize edilip edilemeyeceğini gözlemleyerek iş yükü harcamalarını tahmin edin, hem averaj iş yükü hem de en yüksek iş yükü dikkate alınarak
 • Bir işçinin devamlı olarak yada yine yine orta ila yorucu faaliyetler gerçekleştirdiği maruz kalma süresi.

Gerçekleşen üç ayrı federal çaba, birkaç eyalet girişimi, AR, LA, NM, OK, TX için yürürlükte olan bir bölge VI vurgu programı ve NEP’e dayalı süratli bir halde meydana gelen değişimler ile bu, işverenler için kafa karıştırıcı bir yıl olabilir .

Havalar ısındıkça. NEP’i okuduktan sonrasında güvenlik departmanınızın ısı hastalığı önleme programınız vasıtasıyla çalışmasını ve uyum içinde olduğunuzdan güvenilir olmak için mevcut düzenleme çabalarını izlemesini isteyebilirsiniz. Bir çok işveren, çalışanlarının zararı dokunan ısı seviyelerine maruz kalmamasını sağlamaya itina göstermektedir. Son olarak bilgilerden haberdar olduğunuzdan ve yaptığınız şey için övgü aldığınızdan güvenilir olmak, bir uyum ziyareti ile karşı karşıya kalırsanız destek olabilir.

Yoruma kapalı.

Ne Demek - Bursa son dakika - Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular - Paket Arıtma - Gebze implant diş - Kulis haber -
sesli sohbet elektronik sigara cam
Bebek Bakıcısı - Omegle - Sohbet Odaları - Omegla - Görüntülü Sohbet -
uaeupdates.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu radabet giriş Puff langstoninstitute.org gaziantep bayan escort antep escort